Delegacja ZSCH w czasie trwania gali. Brawo!

Gala „Perspektyw”

Dnia 11 stycznia o godzinie 12.00 odbyła się uroczysta gala XXVI Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 z udziałem ministry Barbary Nowackiej. Gospodarzem tegorocznej uroczystości była Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. W tej edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej). W pełnej wersji publikacji dostępnej na stronie Perspektywy.pl znajduje się lista 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Naszą szkołę na tej uroczystej gali reprezentowali: pani wicedyrektor – Adriana Klepka, przewodnicząca SU – Aleksandra Kasprolewicz oraz zastępca przewodniczącej SU – Radosław Blicharz. Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Rankingu Techników 2024 zajęło 10 miejsce w Polsce, 3 miejsce w Małopolsce i 2 miejsce w Krakowie. Po raz kolejny zostaliśmy ZŁOTĄ SZKOŁĄ. Gratulujemy dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz uczniom i ich rodzicom osiągnięcia tak wysokiego miejsca w Rankingu. Jest to sukces wszystkich wymienionych powyżej osób. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:


https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-glowny-technikow

Skip to content