Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023


31.10.2022

2.05.2023

4.05.2023 Matura język polski poziom podstawowy

5.05.2023 Matura język angielski poziom podstawowy

8.05.2023 Matura matematyka poziom podstawowy

9.05.2023 Matura język angielski poziom rozszerzony

2 dodatkowe dni przeznaczone na organizacje matur

9.06.2023

Skip to content