Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023


31.10.2022

2.05.2023

4.05.2023 Matura

5.05.2023 Matura

8.05.2023 Matura

2 dodatkowe dni przeznaczone na organizacje matur

9.06.2023

Skip to content