Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

  1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
  3. Wypełniony kewstionariusz osobowy,
  4. Dwa zdjęcia (na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem),
  5. Kserokopia skróconego aktu urodzenia ucznia,
  6. Zaświadczenie lekarskie („dotyczy tylko technikum”) – skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie naszej szkoły.

Skip to content