Zakopane 2010

Wycieczka szkolna w ramach programu Ekochemik. Źródła geotermalne – Bańska Niżna

27.02.2010 odbyły się kolejne warsztaty ekologiczne w Bańskiej – Niżnej. Celem warsztatów było zapoznanie się z energią geotermalną i wodami geotermalnymi (prelekcja) oraz strukturą PEC Geotermia Podhalańska czyli pierwszą w Polsce instalacją geotermalną o mocy 6MW.

Energia geotermalna jest energią wnętrza Ziemi, która zgromadzona jest w skałach i wodach podziemnych. Ciepło we wnętrzu Ziemi jest ciepłem pierwotnym, związanym z formowaniem się planety. Dodatkowymi źródłami ciepła są procesy naturalnego rozpadu takich pierwiastków promieniotwórczych jak: uran (U238,U235), tor (Th232) i potas (K40), jak również promieniowanie słoneczne.

Wody geotermalne – pojęcie stosowane jest do wód podziemnych udostępnionych otworami wiertniczymi lub wypływającymi ze źródeł naturalnych, których temperatura na wypływie jest równa lub wyższa od 20oC.

Skip to content