II PLAKATOWA SESJA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA DLA UCZNIÓW

II PLAKATOWA SESJA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA DLA UCZNIÓW

KLAS 7 I 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zapraszamy do udziału w naszej sesji plakatowej!

Temat: Woda w naszym otoczeniu”

Treść plakatu powinna obejmować informacje, ciekawostki na temat wody i jej wpływu na środowisko, człowieka, rośliny, zwierzęta itp.

Plakat przygotowany przez ucznia (jednoosobowo) powinien mieć rozmiary A1 lub B1. Umieszczone na plakacie materiały muszą być czytelne, odpowiadające wybranej tematyce. Pracę należy obowiązkowo podpisać: imię, nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły, miejscowość.

Zgłoszenia do II etapu sesji dokonuje nauczyciel ze szkoły podstawowej poprzez przesłanie protokołu z I etapu (Załącznik nr 2) do 28 kwietnia 2023 roku. Plakaty w wersji oryginalnej należy dostarczyć na portiernię Zespołu Szkół Chemicznych (ul. Krupnicza 44, 31-123 Kraków) w dniach od 9 do 12 maja 2023 roku wgodzinach 8.00-16.00. 

Komisja Konkursowa oceni dostarczone prace zgodnie z punktacją zawartą w Regulaminie. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie naszej szkoły w dniu 19 maja 2023 roku. Autorzy 30 najwyżej ocenionych prac będą uczestniczyć w sobotnich warsztatach chemiczno-biologicznych, które zostaną zorganizowane w Zespole Szkół Chemicznych w dniu 27 maja 2023 roku.

Jeśli chcesz wziąć udział w sesji, zapoznaj się z Regulaminem!

Załączniki:

Skip to content