KONKURS Z OKAZJI DNIA ŚW. PATRYKA DLA UCZNIÓW KLAS 7 I 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

pt. „Kocham Cię jak Irlandię”

Uczestnik Konkursu przygotuje samodzielnie pracę inspirowaną legendą o Św. Patryku, ale również kulturą, muzyką i tradycjami irlandzkimi.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

  1. PRACE PLASTYCZNE wykonane dowolnymi technikami plastycznymi lub za pomocą programów graficznych (rysunek w formacie A3 lub większym, rzeźba, makieta, kolaż, grafika komputerowa itp.),
  2. ZDJĘCIA (selfie w przebraniu, pejzaż itp.)
  3. PRACE WOKALNE / INSTRUMENTALNE / TANECZNE (w formie nagrania).

Pracę należy obowiązkowo podpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły, miejscowość.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje nauczyciel szkoły podstawowej do 31 marca 2023 roku za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.zschkrakow.pl (Załącznik 2). Prace w wersji oryginalnej należy dostarczyć na portiernię Zespołu Szkół Chemicznych (ul. Krupnicza 44, 31-123 Kraków) do 5 kwietnia 2023 roku w godz. 8.00-16.00.

Komisja Konkursowa oceni dostarczone prace zgodnie z punktacją zawartą w Regulaminie. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie naszej szkoły 13 kwietnia 2023 roku. Nagrodzeni uczniowie będą uczestniczyć w zwiedzaniu Kopalni Soli w Wieliczce z przewodnikiem w języku angielskim 22 kwietnia 2023 roku.

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, zapoznaj się z Regulaminem!

Załączniki:

Skip to content