III PLAKATOWA SESJA PRZYRODNICZA DLA UCZNIÓW

III PLAKATOWA SESJA PRZYRODNICZA DLA UCZNIÓW

KLAS 7 I 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zapraszamy do udziału w naszej sesji plakatowej!

Temat: Powietrze wokół Nas”

Treść plakatu powinna obejmować informacje, ciekawostki na temat powietrza: składu, zanieczyszczeń, ochrony itp.

Zgłoszenia do II etapu sesji dokonuje nauczyciel ze szkoły podstawowej poprzez przesłanie protokołu z I etapu (Załącznik nr 2) do 27 marca 2024 rokuPlakaty w wersji oryginalnej należy dostarczyć na portiernię Zespołu Szkół Chemicznych (ul. Krupnicza 44, 31-123 Kraków) w dniach od 8 do 12 kwietnia 2024 roku w godzinach 8.00-16.00. 

Komisja Konkursowa oceni dostarczone prace zgodnie z punktacją zawartą w Regulaminie. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie naszej szkoły w dniu 19 kwietnia 2024 roku. Autorzy 30 najwyżej ocenionych prac będą uczestniczyć w sobotnich warsztatach chemiczno-biologicznych, które zostaną zorganizowane w Zespole Szkół Chemicznych w dniu 18 maja 2024 roku o godzinie 9.00.

Jeśli chcesz wziąć udział w sesji, zapoznaj się z Regulaminem!

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin 2024

Protokół

Oświadczenie rodzica

Skip to content