KONKURSU Z OKAZJI ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA

DLA UCZNIÓW KLAS 7 I 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

pt. „Thanksgiving Festival”

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Uczestnik Konkursu przygotuje samodzielnie pracę inspirowaną historią i tradycjami Święta Dziękczynienia.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

  1. PRACE PLASTYCZNE wykonane dowolnymi technikami plastycznymi lub za pomocą programów graficznych (rysunek w formacie A3 lub większym, rzeźba, makieta, kolaż, grafika komputerowa itp.),
  2. ZDJĘCIA (selfie w przebraniu)

Pracę należy obowiązkowo podpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły, miejscowość.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje nauczyciel szkoły podstawowej do 24 listopada 2023 roku za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.zschkrakow.pl (Załącznik 2). Prace w wersji oryginalnej należy dostarczyć na portiernię Zespołu Szkół Chemicznych (ul. Krupnicza 44, 31-123 Kraków) do 24 listopada 2023 roku.

Komisja Konkursowa oceni dostarczone prace zgodnie z punktacją zawartą w Regulaminie. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie naszej szkoły30 listopada 2023 roku. Nagrodzeni uczniowie będą uczestniczyć w zwiedzaniu Kopalni Soli w Wieliczce z przewodnikiem w języku angielskim 13 stycznia 2024 roku.

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, zapoznaj się z Regulaminem!

Załączniki:
regulamin konkursu
oświadczenie rodzica
zgłoszenie do konkursu
zgoda na udział w wycieczce

Skip to content