Sesja plakatowa dla szkół podstawowych

Zapraszamy do udziału w naszej sesji plakatowej!

Temat: Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym

Treść plakatu powinna obejmować informacje, ciekawostki, zastosowanie dla jednej z grup substancji: tłuszcze, białka, cukry, witaminy, minerały, kwasy nukleinowe.

Plakat przygotowany przez ucznia (jednoosobowo) powinien mieć rozmiary A0. Umieszczone na plakacie materiały muszą być czytelne, odpowiadające wybranej tematyce. Pracę należy obowiązkowo podpisać: imię ucznia, klasa, szkoła, miejscowość.

Zgłoszenia do sesji dokonuje nauczyciel z danej szkoły za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.zschkrakow.pl do 20 kwietnia 2022 roku. Plakaty w wersji oryginalnej należy dostarczyć na portiernię Zespołu Szkół Chemicznych (ul. Krupnicza 44, 31-123 Kraków) w dniach od 11 do 13 maja w godzinach 8.00-16.00.

Komisja Konkursowa oceni dostarczone prace zgodnie z punktacją zawartą w Regulaminie. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie naszej szkoły w dniu 20 maja 2022 roku. Autorzy 30 najwyżej ocenionych prac zostaną nagrodzeni.

Nagrodą będą bardzo ciekawe sobotnie warsztaty chemiczno-biologiczne, które zostaną zorganizowane w Zespole Szkół Chemicznych.  Nagrodzeni uczniowie będą mogli poznać magię doświadczeń chemicznych, biologicznych i poczuć się prawdziwymi badaczami, bo chemia i biologia jest niezwykła i pełna tajemnic

Jeśli chcesz wziąć udział w sesji, zapoznaj się z Regulaminem!

Do pobrania:

Oświadczenie rodzica

Regulamin

UWAGA! Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone!

Skip to content