Planowane klasy

Dlaczego warto do Nas przyjść?

Przyjdź do nas bo:

 1. Jesteśmy w centrum Krakowa – masz doskonały dojazd.
 2. Od lat znajdujemy się w pierwszej dziesiątce Rankingu Liceów i Techników realizowanym przez Perspektywy.
 3. Bierzemy udział w programach: CKZ, Eko –lekcje, Eko-logiczni, Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej.
 4. W szkole jest super klimat i atmosfera.
 5. Potrafimy doskonale bawić się na różnych szkolnych imprezach (pasowanie na ucznia, andrzejki, mikołajki, walentynki)
 6. Będą Cię uczyć życzliwi i profesjonalni nauczyciele.
 7. Uczestniczymy w zajęcia w ramach Uniwersytetu Otwartego przy AGH.
 8. Pojedziesz na ciekawe wycieczki naukowe, turystyczne, zagraniczne, obozy narciarskie.
 9. Będziesz mógł uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych Krakowa.
 10. Możesz uczestniczyć w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 11. Możesz brać udział w interesujących sesjach przedmiotowych (ekologiczna, historyczna, języków obcych).
 12. Mamy zajęcia w krakowskich uczelniach wyższych (UJ, AGH).
 13. Rozwiniesz swoje zainteresowania na zajęciach i warsztatach pozalekcyjnych
 14. Praktyki zawodowe (technikum) odbędziesz w renomowanych firmach i zakładach pracy.
 15. Będziesz mógł brać udział w życiu szkoły działając w Samorządzie Szkolnym.
 16. Możesz zostać wolontariuszem, brać udział w akcji „Młoda krew ratuje życie”
 17. Uczymy języka migowego.
 18. Posiadamy doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe:
  • 4 pracownie chemiczne
  • 2 pracownie komputerowe
  • pracownię biologiczną
  • pracownię fizyczną
  • pracownię historyczna
  • pracownię geograficzną
  • pracownię matematyczną
  • pracownie językowe
  • o bibliotekę z poczytnymi nowościami
 19. Mamy wielu laureatów i finalistów konkursów i olimpiad :
  • Wiedzy o UJ
  • Recytatorskich
  • Astronomiczno-fizycznych
  • Plastycznych
  • Historycznych
  • Ekologicznych
  • Wiedzy o Antyku i Mitologii
  • Wiedzy o Unii Europejskiej
  • Chemicznych
  • Językowych
  • Geograficznych
  • Teologicznych
  • Sportowych
  • Wiedzy Normalizacyjnej
  • Wiedzy o Żywieniu i Żywności
  • Wiedzy o Kanadzie
  • Złoty indeks AGH i Politechniki Krakowskiej
  • Matematyka w technice dla technika
  • Mat@ndo
 20. Szkoła została odznaczona:
  • Tytułem Sapere Auso
  • Srebrnym i złotym berłem Kraka
  • Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  • Pucharem Ministra Edukacji Narodowej za zdobycie tytułu Technik Roku
  • Statuetką „Żubra” – Młodzież dla ochrony środowiska przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
  • Pucharem Prezydenta Miasta Krakowa za działalność ekologiczną

Dzień otwarty w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie – telewizja.krakow.pl

Film z rozpoczęcia roku szkolnego 2015.

Skip to content