Zaświadczenie lekarskie dla uczniów Technikum

Dodatkowym warunkiem przyjęcia do klas technikum jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy z odczynnikami chemicznymi.

Ważnymi przeciwwskazaniami zdrowotnymi dla kandydatów technikum są:

  • skłonność do uczuleń
  • choroby układu nerwowego (epilepsja)
  • przewlekłe choroby układu oddechowego
  • brak widzenia obuocznego, daltonizm
  • zaburzenia równowagi
Skip to content