Plakat Konkursu Ekologicznego.

„PONAD WSZYSTKO DBAM O ŚRODOWISKO” – KONKURS EKOLOGICZNY

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie ekologicznym „PONAD WSZYSTKO, DBAM O ŚRODOWISKO!”, organizowanym przez Fundację Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”. Jego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw ekologicznych, upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży oraz aktywizacja społeczna.


Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie realizujący Zadanie konkursowe w grupie 2-5 osób. Zadanie polega na stworzeniu krótkiego wideo (do 2 minut) w formacie avi, flv, mpeg, mp4, mov, wmv w dowolnej technice (np. animacja, found footage) i konwencji (np. reportaż, film fabularny, teledysk), nawiązującego do jednej z dwóch kategorii tematycznych Konkursu:

I „Eko-młodzież” – kategoria dotycząca promowania postaw proekologicznych wśród młodzieży;
II „Ekologiczny making off” – kategoria dotycząca upowszechniania wśród młodzieży wiedzy ekologicznej w lekkiej, humorystycznej formule.


Zadanie konkursowe należy doręczyć do Szkolnych Koordynatorów (p. Barbara Machnik, p. Jacek Srebro, p. Agata Walas) w terminie do dnia 16 października br. Na etapie szkolnym wszystkie projekty zostaną ocenione i nagrodzone. Z tych eliminacji zostanie wybrany jeden projekt z liceum i jeden z technikum do etapu ogólopolskiego.


Organizatorzy będą oceniać: oryginalność scenariusza, zgodność nadesłanego Zadania konkursowego z tematem Konkursu, kreatywne podejście do tematu i jakość techniczną wideo.

Regulamin konkursu

Skip to content