Rekrutacja uzupełniająca

Postępowanie uzupełniające do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbywać się będzie
z wykorzystaniem systemu informatycznego OMIKRON i przebiegać będzie na podstawie nowych
wniosków złożonych poprzez system OMIKRON (nie na podstawie podań do dyrektora szkoły),
a kryterium zakwalifikowania kandydata pozostają punkty rekrutacyjne.

By wziąć udział w naborze uzupełniającym, należy w systemie Omikron wprowadzić nowe podanie rekrutacyjne, zapisać je i dostarczyć elektronicznie lub w formie papierowej do szkoły wskazanej na pierwszym miejscu listy wyborów. Podanie musi być podpisane (elektronicznie lub odręcznie) przez przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego.

Liczba wolnych miejsc jest dostępna w zakładce OMIKRON – Lista wolnych miejsc

Od 28 lipca 2023 r.  do 4 sierpnia 2023 r. przyjmowanie wydrukowanych z systemu wniosków o przyjęcie do szkoły. 

Godziny pracy komisji 

28.07.2023 9:00 – 14:00

31.07.2023 9:00 – 14:00

1.08.2023 9:00 – 14:00

2.08.2023 9:00 – 14:00

3.08.2023 9:00 – 14:00

4.08.2023 9:00 – 13:00

14.08.2023 Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Skip to content