Jedna z prac biorących udział w konkursie plastycznym. Maria Skłodowska podczas pracy.

Tydzień Patronki szkoły –  konkurs plastyczny i literacki.

Dnia 22 marca 2024 w naszej  szkole rozstrzygnięte zostały konkursy  – plastyczno – fotograficzny  i literacki. Młodzież miała wykonać dowolną technika plakaty lub zrobić  dotyczące jednego z dwóch tematów: Blaski i cienie promieniotwórczości oraz Maria Skłodowska – Curie – Polką Wszech Czasów. Konkurs literacki polegał na napisaniu wiersza  inspirowanego postacią Naszej Patronki.

Uczniowie pokazali wysoki poziom artystyczny i liryczny.

Gratulujemy I!!!!!

Skip to content