doradztwo zawodowe, poradnia psychologiczno pedagogiczna nr 2, wsparcie

Doradztwo zawodowe

W dniu 4 października 2023 roku gościliśmy w Zespole Szkół Chemicznych doradców zawodowych i pedagogów krakowskich szkół podstawowych. Pomysłodawcą spotkania była  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie, która wspiera  szkoły w podejmowanych działaniach w zakresie doradztwa zawodowego.

Spotkanie prowadziły Adriana Klepka i Ewelina Jabłońska.

Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania pracowni chemicznych i krótkiego udziału w lekcji technik laboratoryjnych.

Następnie przedstawiono:

  • ofertę edukacyjna Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie oraz propozycje szkoleń dla uczniów w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych oraz Małopolskiej Chmury Edukacyjnej,
  • informacje o egzaminie z kwalifikacji zawodowych w branży chemicznej i możliwe ścieżki rozwoju zawodowego,
  • zasady rekrutacji do Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3, przeciwwskazania zdrowotne do nauki i wykonywania nauczanego w szkole zawodu- technik analityk.
  • ofertę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Składamy podziękowania dyrekcji Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie oraz Danucie Komorowskiej za organizację i udział w spotkaniu.

Skip to content