Osiągnięcia naszych uczniów

Kamil Banasiuk z klasy 4M reprezentował szkołę na dwóch wydarzeniach na Wydziale Chemii UJ.

Pierwszym z nich było Seminarium młodych gdzie prezentował swoje badania, które wykonywal pod opieką dr hab. Katarzyny Ostrowskiej i dr Piotra Goszczyckiego.

Tytuł wystąpienia: „Synteza i badanie reaktywności pochodnych furo[2,3-b]chinoksaliny jako substratów do otrzymywania spreżyn molekularnych.”

Ponadto jako Laureat Olimpiady Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju UJ był obecny na wręczeniu nagród oraz indeksów na studia.

Serdecznie gratulujemy !

Skip to content