EKO-LEKCJE 2017

dla dzieci z 24 samorządowych przedszkoli w grupach 25 osobowych tj.600 przedszkolaków.

badawcze dla  24 szkół ponadgimnazjalnych  w zespołach 5 osobowych w laboratoriach Zespołu Szkół Chemicznych   w Krakowie tj. 100 uczniów.

W projekcie uczestniczą uczniowie z 24 samorządowych szkół ponadgimnazjalnych (zespoły 5-osobowe z liceum lub technikum bez rozszerzenia biol.-chem Zostaną zorganizowane:

1) Zajęcia wstępne – wykład dot. zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody oraz sposobów ich ochrony, wykorzystanie gier edukacyjnych związanych z wykładem, przepisy porządkowe oraz regulamin korzystania z laboratoriów w ZSCH.

2) Zajęcia warsztatowe i badawcze w laboratoriach:

– Powietrze jako ekosystem – badanie jakości powietrza

– Woda jako ekosystem – badanie jakości wody

– Gleba jako ekosystem – badanie gleby

Równolegle przez cały okres trwania zajęć uczniowie będą przygotowywali prace zespoł0we związane z tematyką warsztatów (film/gra edukacyjna) oraz uczestniczyli w rywalizacji międzyszkolnej w formie testu wiedzy.

3) Praktyczne zajęcia w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie połączone ze ścieżką ekologiczną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadów, segregacji śmieci, oddziaływania na środowisko naturalne.

4) Seminarium podsumowujące projekt.

Uczestnicy podsumują działania projektowe, uczniowie zaprezentują wyniki prac zespołowych, zostaną nagrodzeni laureaci prac.

Drugą grupą odbiorców będą dzieci z samorządowych  z 24 przedszkoli po max. 25 tj 600 przedszkolaków Tematyka zajęć będzie dostosowana do wieku uczestników.

 Dzieci podczas zajęć w ZSCH dowiedzą się w formie zabaw, gier i bajki edukacyjnej co to jest ekologia, zorganizowane zostaną mini doświadczenia: jak działają płuca, baloniki samo-dmuchujące się, wulkan chemiczny, magiczne obrazki i inne.

Zorganizowane zostanie mini konkurs prac plastycznych dotyczące ochrony środowiska – powietrza, wody, gleby – stworzenie EKOLUDKA przez przedszkolaki.

Skip to content