Zdrowy oddech – kampania edukacyjno-informacyjna

„ZDROWY ODDECH – kampania edukacyjno – informacyjna” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uprzejmie informuję, że zajęcia warsztatowe dla 100 uczniów krakowskich gimnazjów odbędą się w Zespole Szkól Chemicznych w Krakowie ul. Krupnicza 44. 

Zajęcia  warsztatowe i laboratoryjne maja na celu zachęcenie młodych ludzi do prowadzenia własnych obserwacji, badań i analizy środowiska poprzez nabycie wiadomości o powietrzu, czynnikach zanieczyszczających powietrze oraz przeprowadzenie praktycznych laboratoryjnych badań związanych z analizą stanu powietrza.

Uczniowie pod opieką nauczycieli ZSCH przeprowadzą ciekawe eksperymenty z zastosowaniem Technologii Informacyjno Komunikacyjnej.

Tematyka zajęć będzie następująca.

 • Budowa atmosfery. Energia słoneczna i odnawialne źródła energii. Gry dydaktyczne.
 • Badanie jakości powietrza z użyciem roślin wskaźnikowych
 • Badanie składników powietrza za pomocą przyrządów.
 • Badanie obecności pyłów i ozonu w powietrzu.
 • Badanie wpływu powietrza na różne materiały.
 • Badanie jakości powietrza w terenie . Gry dydaktyczne.
 • Wizyta w stacji pomiaru jakości powietrza –wycieczka. Gry dydaktyczne.

Podczas zajęć uczniowie będą korzystać  ze sprzętu laboratoryjnego, sprzętu specjalistycznego,
 a także sprzętu multimedialnego.

Zajęcia będą odbywały się w soboty  w laboratoriach ZSCh  Kraków ul. Krupnicza 44.

Uczniowie będą podzieleni na grupy. Każda grupa zostanie zaznajomiona z wszystkimi tematami. Uczniom towarzyszyć będą nauczyciele z macierzystych szkól.  Każda grupa otrzyma szczegółowy harmonogram swoich zajęć, scenariusze zajęć, karty pracy.

 „ZDROWY ODDECH – kampania edukacyjno – informacyjna”  ma na celu kształcenie
i wychowanie młodzieży w duchu poszanowania środowiska  przyrodniczego.

W ramach warsztatów ekologicznych uczniowie  będą aktywnie edukowani co w przyszłości powinno zaowocować:

 • prowadzeniem własnych obserwacji środowiska
 • praktycznymi działaniami na rzecz ochrony środowiska,
 • promowaniem zdrowego stylu życia,
 • rozwiazywaniem problemów ekologicznych  w oparciu o wiedzę i praktyczne umiejętności.
Skip to content