Zdrowy oddech – kampania edukacyjno-informacyjna 2016

W projekcie uczestniczą uczniowie z 25 szkół podstawowych (zespoły 4-osobowe z każdej SP) tj.100 uczniów oraz przedszkolaki (zespoły 20 osobowe) z 12 przedszkoli samorządowych tj.240 przedszkolaków.

Warsztaty i laboratoria odbywać się będą w Zespole Szkół Chemicznych i będą dostosowane  do każdej grupy uczestników.

Dla uczniów szkół podstawowych ze względu na charakter i tematykę zajęć będą to uczniowie kl. 5 oraz 6 (z uwagi na podstawową znajomość zagadnień przyrodniczych)

Dla uczniów szkół podstawowych ze względu na charakter i tematykę zajęć będą to uczniowie kl. 5 oraz 6 (z uwagi na podstawową znajomość zagadnień przyrodniczych)

Zostaną zorganizowane:

1) Zajęcia wstępne – wykład dot. zanieczyszczeń powietrza i sposobów jego ochrony, wykorzystanie gier edukacyjnych związanych z wykładem, przepisy porządkowe oraz regulamin korzystania z laboratoriów w ZSCH

2) Zajęcia warsztatowe i badawcze w laboratoriach:

3) Alternatywne źródła energii;- Wpływ zanieczyszczeń na rośliny;- Wpływ zanieczyszczeń na różne materiały (m.in. badanie wpływu tlenków siarki)

Równolegle przez cały okres trwania zajęć uczniowie będą przygotowywali prace zespołowe związane z tematyką warsztatów (plakat/prezentacja) oraz uczestniczyli w rywalizacji międzyszkolnej w formie testu wiedzy.

4) Praktyczne zajęcia terenowe w Ojcowskim Parku Narodowym połączone z prelekcją w zakresie ekologii i ochrony powietrza.

5) Seminarium podsumowujące projekt. Uczestnicy podsumują działania projektowe, uczniowie zaprezentują wyniki prac zespołowych (plakat/ prezentacja/test wiedzy), zostaną nagrodzeni laureaci prac.

Dla przedszkolaków

Tematyka zajęć dostosowana do wieku uczestników.

Przedszkolaki na początku zobaczyły bajkę przygotowaną przez uczniów ZSCH związaną z ochroną powietrza, a następnie prezentację dotyczącą dbania o środowisko, o naszą przyszłość.

  1. Dzieci podczas zajęć w ZSCH dowiedziały się w formie zabawy  co to jest ekologia, zorganizowane zostały mini doświadczenia: 
  • jak działają płuca, 
  • samo-dmuchujące się baloniki , 
  • wulkan chemiczny, magiczne obrazki, kolorowanki związane   z ekologią i inne. 

. Zorganizowano. mini konkurs prac plastycznych dotyczący ochrony powietrza-

Jak czyste powietrze postrzegają przedszkolaki?

Skip to content