Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wycieczka szkolna w ramach programu "Eko-Chemik"

Ojcowski Park Narodowy - październik 2011

foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto