Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wycieczka szkolna w ramach programu "Eko-Chemik"

Ojcowski Park Narodowy

W dniu 16 października 2010 roku w ramach warsztatów chemicznych odbyły się zajęcia terenowe - praktyczne w Ojcowie. Uczestnicy projektu zapoznali się z metodami poboru próbek wody z rzeki oraz badali właściwości chemiczne i fizyczne wody pobranej z Prądnika i Sąspówki. Grupa młodzieży biorącej udział w zajęciach zapoznała się z bioróżnorodnością Ojcowskiego Parku Narodowego. Uczniowie dokonywali pomiaru pH wody za pomocą pehametru, badali wilgotność gleby oraz jej właściwości filtrujące i absorbujące. Zajęcia podsumowano prelekcją. Przebieg zajęć został udokumentowany zdjęciami wykonanymi przez uczniów.

foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto