Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wycieczka szkolna w ramach programu WiP

Ojcowski Park Narodowy i dolinki jurajskie

25.10.2009 odbyła się kolejna wycieczka w ramach projektu WiP. Tym razem młodzież wraz z opiekunami udała się szlakiem dolinek podkrakowskich. I choćiaż pogoda nie sprzyjała robieniu zdjęć, udało nam się utrwalić za pomocą aparatu i kamery kilka chwil jesiennej wycieczki.

Czytaj więcej

Zwiedzanie zaczęliśmy od Jakini Wierzchowskiej, która leży w zespole Dolinek Jurajskich i jest drugą co do wielkości jaskinią na Jurze o długości 1km. My przeszliśmy około 300m, ponieważ tyle jest udostępnione do zwiedzania dla turystów. Wilgotność w jaskini sięga do 100%, a temperatura w niej panująca to około 8 stopni - jest niezależna od pory roku.

Drugą ze zwiedzanych jaskiń była Jaskinia Nietoperzowa, położona u górnego wylotu Doliny Będkowskiej, w której odkryto ślady istnienia człowieka szacowane na 120000 lat p.n.e. Fakt ten potwierdzają odnalezione w jaskini skorupy garnków, ślady palenisk ludzi pierwotnych, palisady. Prof. Chmielewski odkrył również w latach pięćdziesiątych XX w. ślady fauny jaskiniowej - niedźwiedzia, hieny jaskiniowej, lwa jaskiniowego, szczątki mamuta, konia, nosorożca włochatego, łosia, renifera.

Przeszliśmy również DOliną Prądnika od Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie do Bramy Krakowskiej. Po drodze podziwialiśmy kolejne cuda przyrody: Jaskinię Krowią, Źródełko Miłości, Rękawicę, która znajduje się na wprost Bramy Krakowskiej i stanowi część Góry Koronnej. W całej dolinie znajdują się ostańce skalne, mnóstwo jaskiń - dzieła wichrów, wody i czasu. Są to wspaniałe cuda przyrody.

Ewelina Wajgert

foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto