Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wycieczka szkolna w ramach programu WiP

Zamek w Nowym Wiśniczu i Pogórze Ciężkowickie

Wycieczka grup 4 i 5 odbyła się w piękny październikowy dzień. Zwiedzanie zaczęliśmy od zamku w Nowym Wiśniczu, którego historię można znaleźć między innymi na tej stronie.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Pogórza Ciężkowickiego i rezerwatu przyrody "Skalne Miasto". Wśród lasu mieszanego porozrzucane są skałki dość sporych rozmiarów zbudowane z piaskowca. Są wśród nich ambony, maczugi i grzyby skalne. Skały mają swoje nazwy np. "Maczuga", "Piramida", inne to m.in.: "Baszta", "Borsuk", "Grunwald" (z niewielką jaskinią szczelinową i tablicą pamiątkową wmurowaną w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem), "Ratusz" i "Czarownica".

Nazwa rezerwatu pochodzi od podania ludowego, według którego owe skały są pozostałością miasta skamieniałego z powodu złamania prawa gościnności lub, w innej wersji, z powodu rozwiązłości jego mieszkańców.

foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto