Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wycieczka szkolna w ramach programu Ekochemik

Źródła geotermalne - Bańska Niżna (marzec 2012)

W dniu 31.03.2012 w Bańskiej Niżnej uczestnicy III edycji projektu „Ekochemik” wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w Geotermii Podhalańskiej. Tematyka warsztatów związana była z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Uczniowie zapoznali się z organizacją zakładu oraz infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie źródeł geotermalnych do różnych celów. Szczególną uwagę poświęcono tematyce ochrony środowiska oraz korzyści płynących ze zmniejszenia emisji pyłów i gazów cieplarnianych. Informacji na ten temat udzielali pracownicy spółki. Na zakończenie warsztatów uczestnicy ocenili w praktyce zalety gorących źródeł i pomimo niesprzyjającej aury i padającego śniegu skorzystali z odkrytego basenu w Szaflarach.


foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto