Rekrutacja

Daty i godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:

25.06.2021 piątek od 10.00-15.00
28.06.2021 poniedziałek od 9.00-14.00
30.06.2021 środa od 9.00-14.00
2.07.2021 piątek od 9.00-14.00
5.07.2021 poniedziałek od 9.00-14.00
7.07.2021 środa od 9.00-14.00
9.07.2021 piątek od 9.00-14.00
12.07.2021 poniedziałek od 9.00-14.00
14.07.2021 środa od 10.00-15.00

Wymagane dokumenty:

  1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
  3. Wypełniony kewstionariusz sobowy,
  4. Dwa zdjęcia (na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem),
  5. Kserokopia skróconego aktu urodzenia ucznia,
  6. Zaświadczenie lekarskie („dotyczy tylko technikum”) – skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie naszej szkoły.

W związku z COVID-19 podczas rekrutacji w szkole prosimy zachowywanie podstawowych zasad bezpieczeństwa: mieć zasłonięte usta i nos, po wejściu do szkoły zdezynfekować dłonie, mieć własny długopis, zachować od siebie co najmniej 1,5 metra odstępu.

Skip to content