Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

Aktualności

Rekrutacja

Jeśli jesteś na liście osób zakwalifikowanych do Zespołu Szkół Chemicznych musisz dostarczyć do dnia 25 lipca 2022 do godz.15.00 następujące dokumenty: Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, Wypełniony kwestionariusz osobowy,…Czytaj…Rekrutacja

Skip to content