XXVI Liceum Ogólnokształcące

Biol-pol

Przedmioty dodatkowe: : język migowy oraz wprowadzenie do komunikacji społecznej w oparciu o program własny .

Klasa rozwija umiejętności socjalne i społeczne.
W trakcje nauki:

Klasa z językiem migowym
  • poznasz formy komunikacji z osobami niedosłyszącymi i głuchoniemymi
  • nauczysz się języka migowego od doświadczonego, profesjonalnego lektora.
  • będziesz współpracował z ośrodkami wsparcia oraz krakowskim środowiskiem wolontariatu
  • będziesz uczestniczył w wykładach prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni np. UE
  • będziesz uczestniczył w wykładach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego i Instytutu Dialogu Międzykulturowego.
  • Języki obce: j. angielski oraz niemiecki, hiszpański lub francuski do wyboru

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji: j. polski, biologia, j. obcy, wos lub j.angielski

Tutaj możesz zobaczyć czego się będziesz uczył.

Skip to content