Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3


Klasy TECHNIKUM 5-letniego
Technik Analityk

TECHNIK ANALITYK (klasa 1a)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym dla absolewntów szkoły podstawowej : chemia, matematyka

Uczeń otrzymuje tytuł technika analityka, uprawniający go do podjęcia pracy w laboratoriach przemysłowych i naukowo-badawczych. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, petrochemicznym oraz laboratoriach prowadzących badania związane z ochroną środowiska. Nasze laboratoria wyposażone są w nowoczesny i profesjonalny sprzęt specjalistyczny. Przekazywana wiedza ukierunkowana jest na zdobywanie praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Przedmioty punktowane ze świadectwa : j. polski,matematyka, chemia, biologia lub fizyka.
Uczniowie uzyskują bardzo wysokie wyniki egzaminu zawodowego. Jesteśmy jednym z najlepszych techników w Małopolsce, co potwierdzają ogólnopolskie rankingi.

Pracownie chemiczne

Sesje ekologiczne

Tu możesz zobaczyć,
czego się będziesz uczył(-a)

Powrót do strony rekrutacji