Szkolne EkoPomysły

Projekt Szkolne Ekopomysły obejmował zajęcia z uczniami z 25 samorządowych szkół podstawowych (zespoły 4-osobowe) tj. 100 uczniów w ramach trzech warsztatów oraz warsztaty dla nauczycieli biologii i chemii skierowane do nauczycieli samorządowych szkół podstawowych: 

I WARSZTATY DLA UCZNIÓW.

  1. Domowa Ekologia. Mój dom – jak żyć w zgodzie z ekologią.
  2. Bioindykatory zanieczyszczeń powietrza i wody. Jakie rośliny ochraniają nas przed smogiem Mikroorganizmy – mali czyściciele w wielkiej oczyszczalni. 
  3. Ekologiczne źródła prądu. 

Warsztat pierwszy przybliżał uczniom proces biodegradacji i kompostowania. Uczniowie samodzielnie testowali  różne materiały biodegradowalne oraz badali właściwości tlenku siarki (IV) – jako jednego z gazów odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza. Sami budowali kompostownik /plastikowe pudełko/, który zabierali ze sobą do dalszych obserwacji.

Warsztat drugi pozwalał uczniom na zapoznanie z pojęciem bioindykacji, skali porostowej, listą gatunków wskaźnikowych. Uczniowie uczyli się wykonywać preparaty oraz prowadzili obserwacje mikroskopowe, odnajdując zależności między obserwowanymi uszkodzeniami roślin, a faktem zanieczyszczenia  powietrza.

Warsztat trzeci umożliwiał uczniom przypomnienie efektu cieplarnianego i jego źródeł, określenie zagrożeń dla środowiska związanych z wykorzystaniem klasycznych źródeł energii . Uczniowie projektowali i obserwowali pracę ogniwa wodorowego, mierzyli energię wytworzoną j za pomocą wiatraków oraz badali pracę fotogniwa.

Wszystkie wykonywane doświadczenia wzmacniały w uczniach świadomość ekologiczną celowości ochrony środowiska, doskonaliły umiejętności współdziałania w grupie oraz odpowiedzialności za powierzone zadanie. Warsztaty miały one celu budowanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i stanu powietrza, wody oraz gleby, promowanie informacji i działań dotyczących działań proekologicznych  w mieście.


II WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI BIOLOGII I CHEMII
samorządowych szkół podstawowych.

Scenariusze lekcji dla nauczycieli  krakowskich szkół podstawowych. 
Jak zwiększyć atrakcyjność zajęć.

Przebieg zajęć:

  1. Wprowadzenie

Omówienie zalet posiadania mikroskopu z kamerą.

Zastosowanie kamery w edukacji i dydaktyce w szkołach daje możliwość prezentacji obrazu na większym ekranie, za pośrednictwem projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej. Posiadanie mikroskopu z kamerą sprawia, że uczniowie chętniej oglądają obraz na ekranie komputera, gdyż często mają trudność z koncentracją uwagi na obrazie widzianym w okularze. Na monitorze możemy od razu wskazać interesujące elementy preparatu.

Dzięki kamerze rozdzielczości już 2 milionów pikseli zastosowanej w połączeniu z mikroskopem można ze sporządzonych własnoręcznie preparatów przygotować prezentację multimedialną lub wzbogacić zlecone w szkole prace domowe

  • Przeprowadzenie pokazowej obserwacji mikroskopowej zapisanie obrazu ,obróbka zdjęcia, tworzenie filmów.
  • Pokazanie, jak efektywnie korzystać na lekcji z zasobów internetowych.
  • Zapoznanie uczestników z różnymi pomocami dydaktycznymi, które mogą służyć jako eko-pomysły do wykorzystania na lekcjach.
  • Prezentacja wykorzystania narzędzi internetowych tj. Plickersy, Padlet  na lekcjach,

Pokazanie jak efektywnie korzystać z zasobów internetowych.

Skip to content