Rozwój przez edukację

W programie uczestniczyła młodzież klas pierwszych. Działania zrealizowane zostały w formie warsztatów modułowych, międzyoddziałowych do wyboru przez ucznia.

Program składa się z czterech modułów:

  1. „Humanistyczno-dziennikarskiego”
  2. „Geograficzno-turystycznego”
  3. „Analizy chemicznej z elementami chemii w życiu codziennym”
  4. „Przedsiębiorczość młodych”.

W ramach warsztatów młodzież uczestniczyła w zajęciach w laboratorium chemicznym, wykonując samodzielnie analizy chemiczne; miała zajęcia z przedsiębiorczości pod kątem umiejętnego poruszania się na rynku pracy; uczestniczyła w warsztatach filmowych, zajęciach podczas których zdobywała umiejętności dziennikarskie; mogła zapoznać się z edytorem tekstu na zajęciach w pracowni informatycznej; odbyły się zajęcia z geografii turyzmu oraz trekkingu.

Młodzież wzięła udział w wycieczce turystyczno-historycznej do Pszczyny, turystyczno-ekologicznej do Czorsztyna oraz turystycznej do Zakopanego. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i znalazły swoje grupy odbiorców. Młodzież niejednokrotnie po raz pierwszy spotkała się z taką formą pracy i możliwością poszerzenia swoich wiadomości i umiejętności.

Skip to content