Przetargi

Zapytania ofertowego nr 1/ZSCH/B/2020 z dnia 11.06.2021 r.
Dotyczy: “remontu instalacji elektrycznej Zespołu Szkół Chemicznych ul. Krupnicza 44 31-123 Kraków"

Przetargi

Zapytania ofertowego nr 1/ZSCH/B/2021 z dnia 15.06.2020 r.
Dotyczy: “remontu instalacji elektrycznej Zespołu Szkół Chemicznych ul. Krupnicza 44 31-123 Kraków"
Przetargi

Zapytania ofertowego nr 1/ZSCH/B/2019 z dnia 17.05.2019 r.
Dotyczy: “remontu instalacji elektrycznej sali gimnastycznej wraz z przyległymi salami, prace budowlano- malarskie Zespołu Szkół Chemicznych ul. Krupnicza 44 31-123 Kraków wraz z robotami towarzyszącymi"

Zapytania ofertowego nr 02/ZSCH/B/2018 z dnia 12.06.2018 r.
Dotyczy: “Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Chemicznych ul. Krupnicza 44 31-123 Kraków"Zapytania ofertowego nr 01/ZSCH/B/2018 z dnia 17.05.2018 r.
Dotyczy: “wymiany pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkół Chemicznych ul. Krupnicza 44 31-123 Kraków wraz z robotami towarzyszącymi"Informacja o wyborze oferty na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych”, współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego

Modyfikacja zapytania ofertowego nr 03/ZSCH/MRPO/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku dotyczy: wykonania tablicy pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych”, współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego

Zapytanie ofertowe nr 03/ZSCH/MRPO/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku dotyczy: wykonania tablicy pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych”, współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego

Informacja o wyborze oferty na remont pracowni chemicznej nr 4 w budynku Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie ul. Krupnicza 44 w zakresie remontu stołów laboratoryjnych wraz z wymianą umywalek w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych” współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013w ramach działania 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego

Informacja o wyborze oferty na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania specjalistycznego do Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych” współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego.

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH W KRAKOWIE w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych” współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013w ramach działania 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego

Zapytanie ofertowe nr 02/ZSCH/MRPO/2015 z dnia 10.11.2015r
Dotyczy: Remont pracowni chemicznej nr 4 w budynku Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie ul. Krupnicza 44 w zakresie remontu stołów laboratoryjnych wraz z wymianą umywalek


Zapytanie ofertowe nr 01/ZSCH/MRPO/2015 z dnia 06.11.2015r
Dotyczy: zakupu i dostawy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimediialnego oraz oprogramowania specjalistycznego do Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie )Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę sprzętu dydaktycznego do Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie (30.10.2015)


Informacje przetargowe

Informacja o wyborze oferty zakup, dostawa i montaż dygestorium dla Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie.

Informacja o wyborze oferty na zakup i dostaę sprzętu komputerowego ( informatycznego ) wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie.

Informacja o wyborze oferty na częściowy remont instalacji elektrycznych i słaboprądowych wewnętrznych oraz roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach zabytkowego budynku Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie, ul. Krupnicza 44.

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego - dotyczy remontu pomieszczenia pracowni chemicznej nr 6 w budynku ZSCH w Krakowie

Informacja o wyborze oferty na remont pracowni chemicznej w budynku Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie ul. Krupnicza 44

Informacja o wyborze oferty na remont wewnętrznej instalacji elektrycznej i słaboprądowej w budynku Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie ul. Krupnicza 44

Informacja o wyborze oferty na remont wewnętrznej instalacji elektrycznej i słaboprądowej w budynku Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie ul. Krupnicza 44

Informacja o wyborze oferty na remont pomieszczenia biurowego na parterze oraz remont pomieszczeń zalanych w wyniku awarii instalacji wodnej w budynku Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie ul. Krupnicza 44