"Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych"Projekt ten jest współfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 1.1 Schemat B rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego. W ramach tego projektu zmodernizowaliśmy pomieszczenie jednej pracowni chemicznej oraz doposażyliśmy bazę dydaktyczną wszystkich pracowni chemicznych w szkole w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe jak również w sprzęt komputerowy i multimedialny.

Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Tekst alternatywny Tekst alternatywny