Otwarte sale gimnastyczne

Zajęcia sportowe:

 • zespołowe gry sportowe(siatkówka, koszykówka),
 • ćwiczenia kształtujące i rozciągające,
 • aerobik,
 • udział w Jesiennym biegu przełajowym,
 • udział w Marszobiegu Niepodległości: Kopiec Piłsudzkiego – Kopiec Kościuszki,UNIHOCK,
 • tenis stołowy, kometka,
 • zajęcia na basenie – nauka pływania oraz doskonalenie techniki,
 • wycieczki: turystyczno-krajoznawcza do Zakopanego,
 • wyjazdy na narty – Małe Ciche

Zajęcia prowadzone były po lekcjach, również w soboty. Młodzież z podanych wyżej form mogła wybrać zajęcia zgodnie ze swoimi predyspozycjami fizycznymi, wskazaniami lekarskimi i zainteresowaniami. Szczególnie zajęcia na basenie cieszyły się dużą popularnością. Szkoda, że mogła w nich uczestniczyć tylko ograniczona ilość uczniów /ok.60/. W ramach programu uczniowie zostali zachęceni do udziału w imprezach masowych organizowanych na terenie Miasta Krakowa (marszobiegi). Uczniowie, także ci o trudnej sytuacji materialnej, mogli wyjechać na wycieczki poza Kraków.

Rezultatem realizacji programu było:

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach szkolnego klubu sportowego,
 • zachęcanie młodzieży do organizacji rozgrywek na terenie szkoły,
 • uaktywnienie uczniów na lekcjach /prowadzenie rozgrzewki, sędziowanie
 • kreowanie potrzeby świadomego ćwiczenia /dbałość o poprawną postawę, o smukłość sylwetki

Plan programu „Otwarte sale gimnastyczne” zaplanowany był na cały rok szkolny. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami ze strony młodzieży są one dalej kontynuowane w formie wolontariatu, z wyjątkiem zajęć na basenie i wyjazdy sportowo-turystyczne.

Dzięki programowi młodzież mogła:

 • ciekawy i kształcący sposób spędzić czas wolny od zajęć obowiązkowych,
 • ukształtować nawyk poszerzania wiedzy i umiejętności zdobywanych na zajęciach lekcyjnych,
 • zintegrować się i nauczyć pracy w zespole,
 • poznać formy kulturalnego spędzania wolnego czasu (warsztaty filmowe, muzea, wycieczki),
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach szkolnego klubu sportowego,
 • kierowanie i zachęcanie młodzieży do organizacji rozgrywek na terenie szkoły,
 • uaktywnienie uczniów na lekcjach /prowadzenie rozgrzewki, sędziowanie,
 • kreowanie potrzeby świadomego ćwiczenia /dbałość o poprawną postawę, o smukłość sylwetki.

Galeria zdjęć

Skip to content