Opieka zdrowotna nad uczniami

Od dnia 12 września 2019 obowiązuje nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami(1)

 1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie skzoły lub w miejscu określonym w umowie o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zależności od ilości dzieci.
 2. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:
  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych
  • kierowanie postępowaniem po przesiewowym
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
  • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zalecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć
  • prowadzenie u uczniów szkoły podstawowej ( klasy I-VI) grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębó preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępie co 6 tygodni]
 3. Rodzice ucznia małoletniego oraz pełnoletni uczniowie mają prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, złożonego w formie pisemnej do pieleniarki lub higienistki szkolnej
1) ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. Poz. 1078 o opiece zdrowotnej nad uczniami Karta informacji o dziecku