Dobra szkoła gwarancją sukcesu


Ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji programu "Mistrzowie chemii"!!!

Rekrutacja rozpoczyna się 21 kwietnia 2016 i trwa do 29 kwietnia 2016r. Nasza szkoła została wybrana do realizacji programu stypendialnego "MISTRZOWIE CHEMII"

Regulamin
Formularz aplikacyjny
Fundacja ORLEN – DAR SERCA dla młodych mistrzów chemii

Informacje wstępne

Fundacja ORLEN – DAR SERCA będzie kontynuowała ogólnopolski program stypendialny „Mistrzowie CHEMII”, przeznaczony dla uczniów ostatnich klas gimnazjum. Zdolni uczniowie, którzy wykazują zainteresowanie chemią oraz przedmiotami ścisłymi otrzymają wsparcie Fundacji na edukację w szkołach średnich w roku szkolnym 2016/2017. Rekrutacja do programu startuje 21 kwietnia 2016. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Fundacji, gdzie dostępny jest formularz zgłoszeniowy on-line.

Celem programu jest wspieranie osób wykazujących uzdolnienia w zakresie nauk ścisłych, w tym szczególnie chemii oraz zapewnienie optymalnych warunków kształcenia i rozwoju osobowego stypendystów, a także wzmacnianie zamiłowania do zdobywania wiedzy w trakcie nauki we wskazanej szkole stopnia ponadgimnazjalnego. Program prowadzony jest we współpracy z wybranymi szkołami, które zapewniają wysoką jakość kształcenia i ogólnego rozwoju stypendystów, by zapewnić najlepszym uczniom możliwość rozwijania ich pasji i zainteresowań oraz wspierać ich w budowaniu przyszłej ścieżki kariery naukowej i zawodowej. Stypendyści programu „Mistrzowie CHEMII” będą korzystać ze wsparcia Fundacji przez cały okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej na zasadach określonych w regulaminie. Fundacja pokryje koszty związane z edukacją – w tym zakup podręczników i pomocy szkolnych, udział uczniów w programie zajęć dodatkowych, określonych przez szkołę oraz pobyt w internacie wraz z wyżywieniem. Dodatkowo stypendyści otrzymywać będą od Fundacji ORLEN - DAR SERCA comiesięczne kieszonkowe na pokrycie osobistych wydatków, związanych z nauką.

Program realizowany będzie we współpracy z dwoma szkołami stopnia ponadgimnazjalnego. Zespołem Szkół UMK - Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu oraz Technikum Chemicznym i Ochrony Środowiska nr 3 w Zespole Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Możliwość edukacji w tych placówkach zapewni stypendystom znakomite warunki dla kształcenia i rozwoju zainteresowań. Szkoły współpracują z uznanymi ośrodkami akademickimi, m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, oferując uczniom możliwości udziału w zajęciach i projektach prowadzonych przez uczelnie.


Tu poznasz naszych stypendystów...