Instytut Materiałów Budowlanych i Ceramiki

Instytut Materiałów Budowlanych i Ceramiki jest ważną częścią polskiego środowiska naukowo-badawczego łączącym wysoki poziom badań naukowych z wdrażaniem tych osiągnięć do praktyki przemysłowej, jest certyfikowaną i akredytowaną jednostką badawczą oferującą szeroką gamę badań i usług. W skład Instytutu wchodzą oddziały w Warszawie, Opolu, Gliwicach oraz Krakowie. Dzięki współpracy z Oddziałem Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie uczniowie mają możliwość zapoznać się z bogatą ofertą badań wykonywanych zgodnie z obowiązującymi normami, nowoczesną aparaturą pomiarową oraz technologią produkowanych tam wyrobów.Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny