Logo projektu

Małopolska Chmura Edukacyjna

UWAGA !!!! Rusza rekrutacja do projektu Małopolska Chmura Edukacyjna rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja na zajęcia w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. Od 10 października 2022 ruszyła rekrutacja na zajęcia online biologia i koła naukowe z przedmiotu: biologia oraz na zajęcia w ramach koła naukowego z przedsiębiorczości

Terminy zajęć online: biologia – środa 7.30-9.00 Przewidywany termin rozpoczęcia październik 2022.

Terminy kół naukowych w wymiarze 30 godzin lekcyjnych ustala prowadzący zajęcia w porozumieniu z uczelnią wyższą. W sprawach związanych z rekrutacja i realizację projektu należy kontaktować się z Panią A. Klepka

Więcej informacji na tablicy ogłoszeń MCHE. Lista uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia będzie dostępna w sekretariacie ZSCH  w dniu 25 października 2022.

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna VII w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0019/22

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Wartość projektu:  82 945,23 zł

Kwota dofinasowania:  78 797,96zł (SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH 96/100)

Realizatorzy projektu:

 1. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna VII edycja w Gminie Miejskiej Kraków”
 2. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44
 3. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 Kapucyńska 2, 31-113 Kraków
 4. Zespół Szkół Gastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16
 5. Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej  im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235
 6. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie,  al. Mickiewicza 5
 7. Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. W. Sikorskiego w Krakowie,  osiedle Szkolne 37
 8. Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego im. Walerego Goetla w Krakowie, ul. Brzozowa 5
 9. Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie,  Osiedle Szkolne 26
 10. Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych  im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, osiedle Tysiąclecia 38

Rekrutacja rozpocznie się  w październiku.  Szkoły prowadzą rekrutację wśród swoich uczniów. W projekcie udział może wziąć uczeń szkoły, która jest jednym z realizatorów

Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.

W załączeniu regulamin konkursu,  zawierający  katalog usług, które mogą być świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności

Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres email, Zgłoszeń należy dokonywać na adres email Szkoły podany na jej stronie internetowej.Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronach www oraz w biurze projektu MCOO ul. Ułanów 9a Kraków

Załączniki:

Wiadomości archiwalne

UWAGA !!!! Rusza rekrutacja do projektu Małopolska Chmura Edukacyjna rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja na zajęcia w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. Od 4 października 2021 ruszyła rekrutacja na zajęcia online biologia i koła naukowe z przedmiotu: biologia oraz na zajęcia w ramach koła naukowego z przedsiębiorczości

Terminy zajęć online: biologia – środa 7.30-9.00 Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć po 22 października.

Terminy kół naukowych w wymiarze 30 godzin lekcyjnych ustala prowadzący zajęcia w porozumieniu z uczelnią wyższą. W sprawach związanych z rekrutacja i realizację projektu należy kontaktować się z Panią A. Klepka

Więcej informacji na tablicy ogłoszeń MCHE. Lista uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia będzie dostępna w sekretariacie ZSCH  w dniu 11 października 2021.

Regulamin

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna VI w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0023/21

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Wartość projektu:  137 691,14 zł

Kwota dofinasowania:  130 806,58 zł (sto trzydzieści tysięcy osiemset sześć złotych i 58/100)

Realizatorzy projektu:

 1. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna V w Gminie Miejskiej Kraków”
 2. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44
 3. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Casino 31
 4. Zespół Szkół Gastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16
 5. Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej  im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235
 6. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie,  al. Mickiewicza 5
 7. Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. W. Sikorskiego w Krakowie,  osiedle Szkolne 37
 8. Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego im. Walerego Goetla w Krakowie, ul. Brzozowa 5
 9. Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie,  Osiedle Szkolne 26
 10. Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych  im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, osiedle Tysiąclecia 38

Rekrutacja rozpocznie się  w październiku.  Szkoły prowadzą rekrutację wśród swoich uczniów. W projekcie udział może wziąć uczeń szkoły, która jest jednym z realizatorów

Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.

W załączeniu regulamin konkursu,  zawierający  katalog usług, które mogą być świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności

Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres email, Zgłoszeń należy dokonywać na adres email Szkoły podany na jej stronie internetowej.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronach www oraz w biurze projektu MCOO ul. Ułanów 9a Kraków

Komunikat!!! zdalne zajęcia w ramach MCHE

Ze względu na Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19m, zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej edycja IV od marca 2021 będą odbywały się w formie online zgodnie z wcześniej ustalonym i podanym do wiadomości harmonogramem.
Spotkania w ramach projektu MCHE, będą dobywały się w aplikacji ustalonej przez prowadzącego zajęcia.
Uczniowie w wyznaczonej godzinie i terminie łączą się za pomocą komunikatora na zajęcia. Przypominam o konieczności posiadania mikrofonu.

Wyniki Rekrutacji

Na tablicy ogłoszęń, zosytały umieszcone wyniki rekrutacji do projektu„Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 , oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 z Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA !!!! Rusza rekrutacja do projektu Małopolska Chmura Edukacyjna rok szkolny 2019/2020

Charakterystyka projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 , oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 z Europejskiego Funduszu Społecznego
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków,
Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Małopolskiego, Instytucja pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego WM – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.
Rekrutacja na zajęcia w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. Od października ruszyła rekrutacja na zajęcia online biologia i koła naukowe z przedmiotu: biologia oraz na zajęcia w ramach koła naukowego z przedsiębiorczości
Terminy zajęć online:
biologia – środa 7.30-9.00 Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć po 10 października.
Terminy kół naukowych w wymiarze 30 godzin lekcyjnych ustala prowadzący zajęcia w porozumieniu z uczelnią wyższą. REGULAMIN REKRUTACJI W sprawach związanych z rekrutacja i realaizacją projektu nalezy kontaktowac się z Panią A. Klepka
Więcej informacji na tablicy ogłoszęń

Małopolska Chmura Edukacyjna – informacje o projekcie

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna V w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0091/20

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Wartość projektu: 218 030,63 zł

Kwota dofinasowania: 207 129,09 zł (dwieście siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć zł i 09/100)

Realizatorzy projektu:

1. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna V w Gminie Miejskiej Kraków”.
2. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44.
3. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Casino 31.
4. Zespół Szkół Gastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16.
5. Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235.
6. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie, al. Mickiewicza 5.
7. Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego im. Walerego Goetla w Krakowie, ul. Brzozowa 5
8. Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie, Osiedle Szkolne 26
9. Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, osiedle Tysiąclecia 38

Rekrutacja rozpocznie się w październiku. Szkoły prowadzą rekrutację wśród swoich uczniów. W projekcie udział może wziąć uczeń szkoły, która jest jednym z realizatorów Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.

Beneficjent przewiduje m.in. możliwość korzystania z projektu przez osoby niepełnosprawne ruchowo poprzez realizację projektu w budynkach ze zniesioną barierą architektoniczną.

W załączeniu regulamin konkursu, zawierający katalog usług, które mogą być świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności (str. 39-46).

Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres email, Zgłoszeń należy dokonywać na adres email Szkoły podany na jej stronie internetowej.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronach www oraz w biurze projektu MCOO ul. Ułanów 9a Kraków

Deklaracja uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie uczestnika
Regulamin MCHE
Zakres danych osobowych do przetwarzania

Małopolska Chmura Edukacyjna- Przedsiębiorczość

Pomimo pandemii młodzież naszej szkoły z koła przedsiębiorczości spotkała się on- line z jednym z założycieli i współwłaścicielem firmy Multiprojekt Automatyka Sp z o.o z Krakowa – Panem Sławomirem Bydoniem. Wywiad przygotowany przez naszą młodzież był bardzo rzeczowy i profesjonalny oraz przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Rady udzielone przez przedsiębiorcę na pewno pomogą w planowaniu dalszej kariery naszej młodzieży.

Komunikat

Ze względu na Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19m, zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej edycja IV od marca 2021 będą odbywały się w formie online zgodnie z wcześniej ustalonym i podanym do wiadomości harmonogramem.
Spotkanie „Koło przedsiębiorczość” realizowane będzie w aplikacji Webex. Loginy do kont uczestnikom i prowadzącym przekaże informatyk. Przypominam, że połączenie w ramach przedmiotu „Koło przedsiębiorczość” to ostatnie zajęcia prowadzone przez pracownika UE.
Spotkania w ramach „Koło biologia” będą dobywały się w aplikacji Discord. Szczegóły uczestnikom prześle prowadząca koło p. Sarapata.
Uczniowie w wyznaczonej godzinie i terminie łączą się za pomocą ustalonego komunikatora na zajęcia. Przypominam o konieczności posiadania mikrofonu.

Małopolska Chmura Edukacyjna – zajęcia on line biologia 2019/2020

W naszej szkole 12. lutego rozpoczęły się wykłady z biologii, w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Są to zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. W tym roku w zajęciach uczestniczą uczniowie klasy 2k technik analityk Zajęcia prowadzone są w każdą środę przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego z wykorzystaniem nowoczesnej technologii komunikacyjne, tj. zajęć on-line. Różnorodna tematyka i sposób jej przedstawienia w formie wykładu i części praktycznej sprawia, że młodzież w sposób ciekawy poznaje zagadnienia, rozszerzając swoją wiedzę biologiczną. Tematyka ostatnich zajęć dotyczyła badania właściwości fizykochemicznych barwników fotosyntetycznych i antocyjanów jako indykatorów w komórce roślinnej
Iwona Gruchot

Małopolska Chmura Edukacyjna – koło biologia 2019/2020

W ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna -nowy model nauczania”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzone są między innymi zajęcia koła naukowe z biologii, w którym biorą udział uczennice klasy 3a. Zajęcia prowadzone są w formie połączeń on – line z opiekunem z ramienia UJ oraz zajęcia w pracowni. Uczniowie wykonują samodzielnie ciekawe doświadczenia np. wpływ dwutlenku siarki na rośliny, oddziaływanie owoców na dojrzewanie owoców niedojrzałych. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem szczególnie wtedy, gdy ich przebieg i rezultat jest dla uczniów nowym doświadczeniem.
Martyna Sarapata
prowadzącą koło naukowe z biologii

Małopolska Chmura Edukacyjna – koło przedsiębiorczość 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie drugich klas Technikum Chemicznego po raz kolejny mieli możliwość udziału w zajęciach z Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z obszaru „Przedsiębiorczość”. Dzięki tym zajęciom uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą zasad komunikacji interpersonalnej, rozwijali umiejętność ich stosowania w życiu codziennym i zawodowym. Zdobyli też wiedzę na temat sposobów rozwiązywania konfliktów, właściwego porozumiewania się z drugą osobą, negocjacji oraz erystyki.

Rekrutcja warsztaty weekendowe jesień 2019

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje jesienią 2019 roku warsztaty weekendowe dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Zajęcia w ramach warsztatów weekendowych prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych.
Warsztaty weekendowe dla ZSCH odbędą się w następującym terminie: 22-24 listopada 2019 r.
Obszary tematyczne warsztatów weekendowych prowadzonych przez uczelnie w województwie małopolskim w terminie 22-24 listopada 2019 r.

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej – informatyka
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – chemia, język angielski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – przedsiębiorczość, matematyka z elementami rachunkowości,
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – język angielski, język niemiecki, język francuski,
 • Uniwersytet Jagielloński – matematyka, biologia, geografia, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, prawo
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – informatyka, fizyka

Logistyka, opieka, wyżywienie:
Organizacją logistyczną warsztatów weekendowych zajmie się wykonawca wyłoniony w przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zarówno szkoła ani uczeń nie poniesie żadnych kosztów finansowych względem udziału w warsztatach. Nauczyciele szkół, które rekrutują uczniów na warsztaty nie będą obligowani do pełnienia roli opiekuna podczas zorganizowanych wyjazdów. Opieka nad uczniami, nocleg oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja oraz prowiant na zajęcia) będą zapewnione przez wykonawcę.Harmonogram na warsztaty weekendowe w dniach od 22-24 listopada 2019 r.
Zakres danych osobowych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Formularz Zgłoszenia ucznia do projektu

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA on line biologia, koło biologia, koło przeddsiębiorczość w roku szkolnym 2019/2020

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna IV w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0129/19

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.
Wartość projektu: 419 075,18 zł
Kwota dofinasowania: 398 121,42 zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia jeden zł i 41/100)

Realizatorzy projektu:

 1. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna IV w Gminie Miejskiej Kraków”.
 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ul. Plac na Groblach 9.
 3. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana II Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9.
 4. III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, os. Wysokie 6.
 5. IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, ul. Krzemionki 11
 6. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12.
 7. VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska 7.
 8. VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5.
 9. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Grzegórzecka 24.
 10. X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8.
 11. XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie, ul. Szlak 5.
 12. XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, os. Teatralne 33.
 13. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44.
 14. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Casino 31.
 15. Zespół Szkół Gastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16.
 16. Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235.
 17. Zespół Szkół Mechanicznych im. Szczepana Humberta w Krakowie, al. Mickiewicza 5.
 18. Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego im. Walerego Goetla w Krakowie, ul. Brzozowa 5

Rekrutacja rozpocznie się w pierwszych dniach września. Szkoły prowadzą rekrutację wśród swoich uczniów. W projekcie udział może wziąć uczeń szkoły, która jest jednym z realizatorów Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego. Beneficjent przewiduje m.in. możliwość korzystania z projektu przez osoby niepełnosprawne ruchowo poprzez realizację projektu w budynkach ze zniesioną barierą architektoniczną. W załączeniu regulamin konkursu, zawierający katalog usług, które mogą być świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności (str. 39-44). Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres email, Zgłoszeń należy dokonywać na adres email Szkoły podany na jej stronie internetowej.
Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronach www oraz w biurze projektu MCOO ul. Ułanów 9a Kraków
REGULAMIN KONKURSU
REGULAMIN rekrutacji
Karta rekrutacyjnai
Formularz zgłoszeniowy

Przedsiębiorczość koło

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie trzecich klas Technikum Chemicznego po raz kolejny mieli możliwość udziału w zajęciach z Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z obszaru „Przedsiębiorczość”. W tym roku uczestniczyliśmy w kołach naukowych połączonych z zajęciami online . Dzięki tym zajęciom uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą wiedzy o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) związanych z powstawaniem organizacji gospodarczych oraz o ich genezie, naturze , zmianach i sposobach działania jak również podstawowej wiedzy z zakresu budowy , funkcjonowania organizacji. Zdobyli też wiedz na temat funkcjonowania rynku , poznali podstawowe zasady zachowań podmiotów na rynku oraz relacji zachodzących między nimi.

„Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków”

Koło Biologia

W ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna -nowy model nauczania”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzone są między innymi zajęcia koła naukowe z biologii, w którym biorą udział uczennice klasy 2n. Zajęcia prowadzone są w formie połączeń on – line z opiekunem z ramienia UJ oraz zajęcia w pracowni. Uczennice wykonują samodzielnie ciekawe doświadczenia np. badanie zachodzenia procesu fotosyntezy czy wpływ różnych owoców na dojrzewanie owoców niedojrzałych. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem szczególnie wtedy, gdy przeprowadzone kończą się czasami niespodziewanymi rezultatami.
Martyna Sarapata
prowadzącą koło naukowe z biologii

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0097/18-00|
Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.
Wartość projektu: 369 865,79 zł
Kwota dofinasowania: 351 043,06 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden czterdzieści trzy zł 06/100)
Realizatorzy projektu:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ul. Plac na Groblach 9. (tel. 012 422-96-79)
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana II Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9. (tel. 012 633-73-92)
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, os. Wysokie 6.(tel. 012 648 42 76)
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12. (tel. 012 422 92 31)
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego (tel. 012 637 42 91)
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Grzegórzecka 24. (tel. 012 421 15 71)
 • X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8. (tel. 012 633 11 97)
 • Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44. (tel. 012 422 32 20)
 • Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie, ul. Monte Casino 31. (tel. 012 269 15 57)
 • Zespół Szkół Gastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16. (tel. 012 644 50 19)
 • Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235. (tel. 012 637 46 69)
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. Szczepana Humberta w Krakowie, al. Mickiewicza 5. (tel. 012 422 64 43)

W biurze projektu (oraz u pozostałych realizatorów): Ułanów 9, 31-450 Kraków – dostępny regulamin i wszystkie dokumenty projektowe.

UWAGA !!!! Rusza rekrutacja do projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

Charakterystyka projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.4 z Europejskiego Funduszu Społecznego
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków, Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Małopolskiego, Instytucja pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego WM – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.
Rekrutacja na zajęcia w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. Od października ruszyła rekrutacja na zajęcia online biologia i koła naukowe z przedmiotu: biologia oraz na zajęcia w ramach koła naukowego z przedsiębiorczości
Terminy zajęć online:
biologia – środa 7.30-9.00 Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć po 10 października.
Terminy kół naukowych w wymiarze 30 godzin lekcyjnych ustala prowadzący zajęcia w porozumieniu z uczelnią wyższą. REGULAMIN REKRUTACJI W sprawach związanych z rekrutacja i realaizacją projektu nalezy kontaktowac się z Panią A. Klepka

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna II w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0409/17-00
Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.
Wartość projektu: 95 723,75 zł
Kwota dofinasowania: 90 937,56 zł (dziewięćdziesiąty tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 56/100)
Realizatorzy projektu:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego, Plac na Groblach 9, 31-101 Kraków
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego , ul. Studencka 12, 31-116 Kraków
Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Krupnicza 44, 31-123 Kraków
Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
W biurze projektu (oraz u pozostałych realizatorów): Ułanów 9, 31-450 Kraków – dostępny regulamin i wszystkie dokumenty projektowe.

Warsztaty letnie w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

W dniach 25 do 30 czerwca 2017 w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania zrealizowano na krakowskich uczelniach warsztaty letnie dla uczniów 16 szkół ponadgimnazjalnych. 392 uczniów brało udział w zajęciach z matematyki, biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz przedsiębiorczości prowadzonych przez pracowników akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie , Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechnice Krakowskiej. Po zajęciach na uczelniach uczestnicy warsztatów realizowali program naukowy min w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ, Muzeum Zoologiczne UJ, Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ.

Galeria zdjęć z koła naukowego z chemii

W ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z obszaru Podstawy Przedsiębiorczości członkowie koła zorganizowali dnia 24.03.2017 spotkanie z przedsiębiorcą – Panem Pawłem Przewięźlikowskim, założycielem innowacyjnej firmy biotechnologicznej “Selvita”.Jest to największa firma biotechnologiczna w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Pan prezes zaprezentował czym się zajmuje jego firma i chętnie odpowiadał na zadawane przez uczniów pytania, zarówno z dziedziny chemii, jak i mechanizmu działania samej Selvity. Później członkowie koła zostali oprowadzeni po laboratoriach, gdzie mogli obejrzeć nowoczesne wyposażenie oraz zobaczyć na żywo, jak wygląda praca chemika.

Małopolska Chmura Edukacyjna

Nowa edycja

Charakterystyka projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja o projekcie
Rekrutacja na zajęcia w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. Od 3 października ruszyła rekrutacja na zajęcia online i koła naukowe z przedmiotów:

 • chemia
 • podstawy przedsiębiorczości

Terminy zajęć online:

 • chemia czwartek 7.30-9.00
 • podstawy przedsiębiorczości piątek 7.30-9.00

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć po 15 października. Terminy kół naukowych w wymiarze 90 min tygodniowo ustala prowadzący zajęcia. Na zajęcia kół naukowy wybierani są uczniowie spośród uczestników zajęć online. REGULAMIN REKRUTACJI

Dnia 31 04.2015 w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z Podstaw Przedsiębiorczości członkowie koła zorganizowali spotkanie z przedsiębiorcą- Panem Pawłem Przewięźlikowskim, twórcą innowacyjnej firmy biotechnologicznej “Selvita”. To wydarzenie było doskonałą lekcją – przyszłych chemików, na drodze do zawodowego celu.

A w ramach pilotażu projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” w roku szkolnym 2014/15 w naszego technikum realizowano zajęcia on – line z chemi i matematyki oraz następujące koła naukowe

 • koło naukowe z języka angielskiego
 • koło naukowe z podstaw przedsiębiorczości realizowało projekt – Wspieranie przedsiębiorczości – analiza dostępnych projektów/ dofinansowania działalności gospodarczej .Projekty unijne – ściągnięcie ze strony Internetowej PARPu wniosku na dofinansowanie działalności innowacyjnej. Zakładanie firmy – e_Instytucje (Sąd, Urząd Skarbowy, ZUS, GUS, Banki).Przedsiębiorca – doświadczenia w zakresie praktycznego prowadzenia działalności gospodarczej. Zakładanie firmy/ Autoprezentacja firmy .
 • koło naukowe z chemii realizowało projekt – Zaprojektowanie reakcji syntezy aspiryny
 • koło naukowe z matematyki
 • koło naukowe z biologii realizowało projekt – Badanie włosów ludzkich pod kątem obecności metali ciężkich

Wakacje z Małopolską Chmurą Edukacyjną

Prawie 800 najzdolniejszych uczniów z 21 małopolskich liceów i techników przez ostatni tydzień korzystało z wakacyjnych warsztatów edukacyjnych przygotowanych dla nich przez krakowskie uczelnie wyższe. A to w ramach pilotażu projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna. Na zakończenie zajęć, z młodzieżą spotkali się m.in. wicemarszałek Roman Ciepiela oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak. Letnie warsztaty, które odbywały się od 30 czerwca do 4 lipca 2014, to pierwszy etap pilotażu projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”w której bierze udział nasza szkoła.

Małopolska Chmura Edukacyjna – zajęcia w naszej szkole.

Od października rozpoczęły się zajęcia on-line z przedmiotów chemia i matematyka w ramach projektu „MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA”
Jednocześnie działalność rozpoczęły koła naukowe, które są kontynuacją warsztatów letnich zorganizowanych w ramach projektu.
W projekcie biorą udział dwa krakowskie technika. Jednym z nich jest z TECHNIKUM CHEMICZNE I OCHRONY RODOWISKA NR 3 w Krakowie.
„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.
Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w regionie poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno – komunikacyjną, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów.

Skip to content