Konkurs ekologiczny dla uczniów gimnazjów

Wyniki konkursu - Zanieczyszczenie cieków wodnych w najbliższym otoczeniu

W dniu 04.06.2012 Komisja Konkursowa zadania –konkursu „Zanieczyszczenie cieków wodnych w najbliższym otoczeniu” dotowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w składzie:

 • Dyrektor ZSCh Elżbieta Ramatowska,
 • Ewelina Jabłońska,
 • Joanna Niemiec,
 • Krystyna Kowalska
podjęła decyzję o wynikach konkursu:
1 miejsce Gimnazjum nr 2 w Skawinie – opiekun p. Elżbieta Łuszczyńska
2 miejsce Zespół Szkół W Izdebniku – opiekun p. Ewa Markiewicz
3 miejsce Gimnazjum nr 17 w Krakowie – opiekun p. Dorota Gajkowska

Wyróżnienia uzyskały:

 • Gimnazjum im. Księdza Karola Wojtyły
 • Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Sierosławicach

Wszystkim gratulujemy a nauczycielom ponadto serdecznie dziękujemy za profesjonalne przygotowanie swoich uczniów do udziału w konkursie.

W imieniu organizatorów
koordynator zadania - konkursu
Krystyna Kowalska

Galeria zdjęć konkursowych

Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz za udział w konkursie.

Mam nadzieję, że nie było większych problemów z przeprowadzeniem badań wody i interpretacji wyników. Zbliża się spotkanie grup gimnazjalnych w ramach konkursu ekologicznego w budynku Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie. Po pierwszym spotkaniu w czasie największych mrozów tego roku uczniowie mieli za zadanie przeprowadzić analizy wody w otoczeniu swojej szkoły.

12 maja o godzinie 9.00 spotkamy się ponownie w szkole, aby przeprowadzić dodatkowe badania, które lepiej pozwolą ocenić klasę badanej wody.

W planach mamy badanie: Gęstości, współczynnika załamania światła, przewodnictwa właściwego roztworu, zawartości tlenu, związków organicznych, tlenku węgla (IV) itp.

Gęstość wody zależy od obecności rozpuszczonych w niej związków chemicznych, podobnie współczynnik załamania światła i przewodnictwo właściwe roztworu zmieniają się wraz z zanieczyszczeniami. W badaniach wykorzystamy sprzęt laboratoryjny, taki jak refraktometr Abbego, piknometr, spektrofotometr UV - ViS, mikroskop, tlenomierz, biureta automatyczna itp.

Konieczne jest przyniesienie próbki badanej wody – ok. 3 litry

Z poważaniem
Organizatory.

Uwaga:
Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu przesunięty jest na 30. stycznia 2012.

Dokumenty do pobrania

 1. Regulamin konkursu
 2. Plakat
 3. Harmonogram konkursu
 4. Formularz zgłoszeniowy
 5. Oświadczenie

Charakterystyka założeń konkursowych

Do konkursu zostaną zaproszeni uczniowie klas 3 gimnazjum (grupy ok. 8 osób ze względu na przepisy BHP pracowni chemicznej) wraz z opiekunami, zainteresowani tematem ekologii oraz przedmiotami pokrewnymi takimi jak biologia, chemia, geografia.

Do szkół, które zgłoszą chęć udział w projekcie zostaną wysłane:

 • szczegółowe wytyczne i przepisy metod poboru próbek wody
 • przepisy analiz, które ze względu na nietrwałość muszą być wykonane na miejscu poboru próbek
 • karty pracy
 • przepisy prostych analiz, które młodzież może wykonać na lekcjach chemii lub biologii w swojej szkole
 • wytyczne dotyczące zakresu prezentacji

Nasza szkoła przez cały czas realizacji projektu będzie służyć uczestnikom projektu wiedzą merytoryczna, praktyczną oraz udostępni pracownie chemiczne wyposażone w potrzebny do badań sprzęt.

W części projektu, która będzie realizowana w ZSCH będą brali również udział uczniowie naszej szkoły (uczniowie 3 i 4 klasy technikum ochrony środowiska będący po kursie analizy wody), aby każdy uczeń gimnazjum miał kolegę wspomagającego, służącego swoją wiedzą i doświadczeniem w czasie wykonywania badań w laboratorium. Nad całością prac w laboratorium będą czuwać opiekunowie grup oraz nauczyciele z ZSCH.

Po wykonaniu analiz i przygotowaniu prezentacji zawierającej wyniki swojej pracy, szkoły będą nadsyłać prace do ZSCH. W czerwcu 2012 roku zostaną wybrane i nagrodzone na oficjalnym zakończeniu projektu trzy najlepsze prace. Przewidziano udział tylko kilkunastu szkół.

Zapraszamy
Organizatorzy

Dodatkowe informacje: http://www.zsch.krakow.pl
Krystyna Kowalska tel 12 422 32 20 wew. 22
Joanna Niemiec joniem@op.pl