Erasmus+Rekrutacja zakończona!

Erasmus+

W dniu 18.12.2020 Komisja Rekrutacyjna podała do wiadomości wyniki rekrutacji uczniów oraz nauczycieli-opiekunów do projektu „CHEMIA W PRAKTYCE” , wniosek numer: 2020-1-PL01-KA102-079994, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność¬¬ edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Lista zakwalifikowanych uczniów i opiekunów oraz lista rezerwowa zamieszczone zostały w Ogłoszeniach szkolnego dziennika elektronicznego Librus oraz w gablocie szkolnej. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Spotkanie informacyjne

W dniach 16.11-20.11.2020 odbyły się spotkania on-line z uczniami klas 3 TCH i ich rodzicami, na których przekazano informacje o projekcie Erasmus+ oraz zasadach rekrutacji. Udział w projekcie: Chemia w praktyce - jest zaplanowany dla 16 uczniów klas 3 Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr3 w Krakowie ( Technik analityk) w roku szkolnym 2020/2021 oraz dla 16 uczniów klas 3 Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie ( Technik analityk) w roku szkolnym 2021/2022.
Projekt zakłada organizację czterech mobilności do Sewilli ( Hiszpania), w celu odbycia dwutygodniowych praktyk zawodowych.
Wszelkie informacje zamieszczone są na stronie szkoły w zakładce Projekty Unijne - Erasmus+.
W razie potrzeby możliwy jest kontakt przez dziennik Librus - Barbara Machnik.

Dokumenty:

Podstawowe informacje o projekcie Erasmus+

Informacje dla ucznia

Informacje dla opiekuna

Dla rodziców i uczniów

Kryterium dochodowe

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Ulotka Erasmus+

Erasmus+