Ekospalarnia

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie stanowi ostatnie i niezwykle ważne ogniwo dla systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi wytworzonymi przez mieszkańców Kraków. Ekospalarnia nie tylko redukuje ilość odpadów, ale także produkuje z nich energię elektrycznną i cieplną. Podążając ścieżką edukacyjną przygotowaną przez ZTPO uczniowie poznają najważniejsze części procesu termicznego przekształcania odpadów, który jest najbardziej proekologicznym rozwiązaniem problemu odpadów.


Tekst alternatywny Tekst alternatywny