Ekologiczni 2018

W projekcie uczestniczą uczniowie z 25 szkół podstawowych (zespoły 4-osobowe) położonych w różnych częściach Krakowa.

Zostaną zorganizowane:

1) Zajęcia wstępne – wykład dotyczący zanieczyszczeń powietrza i sposobów jego ochrony, wykorzystanie gier edukacyjnych związanych z wykładem, przepisy porządkowe oraz regulamin korzystania z laboratoriów w ZSCH.

2) Zajęcia warsztatowe i badawcze w laboratoriach:

– Alternatywne źródła energii,

– Wpływ zanieczyszczeń na rośliny oraz badanie właściwości gleby,

– Wpływ zanieczyszczeń na różne materiały (m.in. badanie wpływu tlenków siarki).

Równolegle przez cały okres trwania zajęć uczniowie będą przygotowywali prace zespołowe na konkurs związane z tematyką warsztatów oraz uczestniczyli w rywalizacji międzyszkolnej w formie testu wiedzy.

3) Praktyczne zajęcia w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie połączone ze ścieżką ekologiczną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadów, segregacji śmieci, oddziaływania na środowisko naturalne.

4) Seminarium podsumowujące projekt.

Uczestnicy podsumują działania projektowe, uczniowie zaprezentują wyniki prac zespołowych, zostaną nagrodzeni laureaci prac.

Drugą grupą odbiorców będą dzieci z 10 samorządowych przedszkoli.

Z każdego Przedszkola planowana jest grupa max. 25-osobowa. Tematyka zajęć będzie dostosowana do wieku uczestników.

Dzieci podczas zajęć w ZSCH dowiedzą się w formie zabaw, gier i bajki edukacyjnej co to jest ekologia, zorganizowane zostaną mini doświadczenia: jak działają płuca, baloniki samo-nadmuchujące się, wulkan chem., magiczne obrazki i inne.

Zorganizowany zostanie mini konkurs prac plastycznych dotyczący ochrony środowiska – powietrza, wody, gleby .

Skip to content