CKZ – II edycja

ZSCH bierze udział w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja”. Jest to projekt skierowany do uczniów technikum.

W ramach projektu odbędą się następujące darmowe kursy/szkolenia:

 1. Biologia, bioanalityka, biotechnologia w przemyśle chemicznym
 2. Chemia stosowana w naukach przyrodniczych/ Wiedza chemiczna w zawodzie technik analityk
 3. Matematyka stosowana w naukach przyrodniczych / Obliczenia matematyczne w zawodzie technik analityk
 4. TiK w zawodzie technik analityk
 5. Przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji zawodowych w branży chemicznej
 6. Język niemiecki zawodowy w branży chemicznej

W dniu 1.09.2021 roku rozpoczynamy rekrutację na następujące kursy:

 1. Matematyka stosowana w naukach przyrodniczych / Obliczenia matematyczne w zawodzie technik analityk
 2. Język niemiecki zawodowy w branży chemicznej

Chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie CKZ – 2 edycja
Dokumenty, które należy złożyć odbieramy od pani Ewy Zagrobelny i u niej również składamy wypełnione wnioski.
Zapraszamy!

Rok szkolny 2023/2024

We wrześniu rozpocznie się ostatni kurs w ramach CKZ-druga edycja. Jest to kurs ” Matematyka stosowana w naukach przyrodniczych / Obliczenia matematyczne w zawodzie technik analityk”.Szczegóły u szkolnego koordynatora, Ewy Zagrobelny.

Rekrutacja – staże dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w latach 2022-23 w ramach projektu CKZ – 2 edycja

Dyrektor ZSCH ogłasza rekrutację dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w Technikum Chemicznym i Ochrony Środowiska Nr 3 na staże dla nauczycieli przedmiotów zawodowych  w latach 2022-2023.

Zasady przyznawania staży zostały opisane w „Regulaminu realizacji staży dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: administracyjno-usługowej (A), budowlanej (B), elektryczno-elektronicznej (E), mechanicznej (M)  w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” wraz z załącznikami na stronie naszej szkoły www.zsch.krakow.pl w zakładce „Projekty Unijne i inne” w linku   CKZ-II edycja

Rekrutacja  potrwa od 1 czerwca  2022 r

Formularz  zgłoszeniowy, tj załącznik nr 1 w „Regulaminie realizacji staży dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: administracyjno-usługowej (A), budowlanej (B), elektryczno-elektronicznej (E), mechanicznej (M)  w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” należy składać w sekretariacie szkoły. 

Uwaga:
Formularze zgłoszeniowe wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelnie i na właściwych formularzach.

Ważne informacje o stażach:

 1. Należy się dokładnie zapoznać z Regulaminu realizacji staży dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: administracyjno-usługowej (A), budowlanej (B), elektryczno-elektronicznej (E), mechanicznej (M)  w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” wraz z załącznikami na stronie naszej szkoły www.zsch.krakow.pl w zakładce „Projekty Unijne i inne”. w linku   w linku   CKZ-II edycja

Dyrektor ZSCH
E.Ramatowska

Załączniki:
Regulamin staży dla nauczycieli
Formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja – stypendium dla uczniów zdolnych
w roku szkolnym 2022/2023
w ramach projektu CKZ-2 edycja.

Dyrektor ZSCH ogłasza rekrutację uczniów/uczennic  Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska Nr 3 do stypendium dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2022/2023.

Zasady przyznawania stypendiów zostały opisane w „Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych w ramach projektu CKZ – 2 edycja   na stronie naszej szkoły www.zsch.krakow.pl w zakładce „Projekty Unijne i inne, w linku   Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej.

Rekrutacja  potrwa od 19 maja  2022 r. do 17 czerwca 2022 r.

Formularz  zgłoszeniowy, tj załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych  należy składać w sekretariacie szkoły. 

Uwaga:
Formularze zgłoszeniowe wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelnie i na właściwych formularzach.

Ważne informacje o stypendium:

 1. Przyznane zostaną stypendia dla 10 uczniów/uczennic zdolnych w wysokości 1000,00 zł miesięcznie i wypłacane będą przez 10 miesięcy.
 2. Z każdym uczniem/uczennicą (opiekunem prawnym – w przypadku osób niepełnoletnich) zostanie spisana umowa precyzująca przeznaczenie stypendiów oraz obowiązki Stypendysty/Stypendystki.
 3. Stypendysta/ka zobowiązany/a jest złożyć na koniec roku szkolnego (2022/2023) sprawozdanie dotyczące jego rozwoju zawodowego.
 4. Należy się dokładnie zapoznać z Regulaminem uczestnictwa w projekcie CKZ-2 edycja wraz z załącznikami oraz z „Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych  w ramach projektu CKZ 2 edycja wraz z załącznikami  na stronie naszej szkoły www.zsch.krakow.pl w zakładce „Projekty Unijne i inne”., w linku   Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej.


Dyrektor ZSCH

E Ramatowska

Rekrutacja – stypendium dla uczniów zdolnych
w roku szkolnym 2021/2022
w ramach projektu CKZ-2 edycja.

Dyrektor ZSCH ogłasza rekrutację uczniów/uczennic Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska Nr 3 do stypendium dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2021/2022.

Zasady przyznawania stypendiów zostały opisane w „Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych w ramach projektu CKZ – 2 edycja” na stronie naszej szkoły

www.zschkrakow.pl w zakładce „Projekty Unijne i inne”, w linku Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej.

Rekrutacja potrwa od 1 czerwca 2021 r. do 20 czerwca 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy, tj załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych należy składać w sekretariacie szkoły.

Uwaga:
Formularze zgłoszeniowe wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelnie i na właściwych formularzach.

Ważne informacje o stypendium:

 1. Przyznane zostaną stypendia dla 7 uczniów/uczennic zdolnych w wysokości 1000,00 zł miesięcznie i wypłacane będą przez 10 miesięcy.
 2. Z każdym uczniem/uczennicą (opiekunem prawnym – w przypadku osób niepełnoletnich) zostanie spisana umowa precyzująca przeznaczenie stypendiów oraz obowiązki Stypendysty/Stypendystki.
 3. Stypendysta/ka zobowiązany/a jest złożyć na koniec roku szkolnego (2021/2022) sprawozdanie dotyczące jego rozwoju zawodowego.
 4. Należy się dokładnie zapoznać z Regulaminem uczestnictwa w projekcie CKZ-2 edycja wraz z załącznikami oraz z „Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych w ramach projektu CKZ 2 edycja wraz z załącznikami na stronie naszej szkoły www.zsch.krakow.pl w zakładce „Projekty Unijne i inne”, w linku Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej

Dyrektor ZSCH
E Ramatowska


Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ – 2 edycja
ReguIamin przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych CKZ – 2 edycja

Karta oceny
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie uczestnika
Zakres przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie o braku udziału

Rekrutacja – staże/praktyki dla uczniów w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej – 2 edycja w roku szkolnym 2022/2023

Rekrutacja potrwa od 8.05 – 19.05.2023. Staże realizowane będą w wymiarze 150 h/miesięcznie w terminach 3.07-1.08.2023 lub 1.08 – 31.08.2023

Skip to content