Przewodnik wycieczki opowiada o cerkwi.

Wycieczka co cerkwi

Dzis klasa 2d w ramach akcji Wielokulturowość Krakowa, dzięki uprzejmości pana Sołtysa, który był przewodnikiem wycieczki odwiedziła miejsca kultu różnych religii.Byli w cerkwi grekokatolickiej,zborze ewangelicko-augsburskim,kościele Św Katarzyny oraz Starej Bożnicy.

Skip to content