Laureat

Bardzo serdecznie gratulujemy Kamilowi Banasiukowi z klasy 4m, który sięgnął po zaszczytny tytuł Laureata Olimpiady Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju dla szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/23!

Finaliści i laureaci Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu
zawodowego, w zakresie zawodów:
– Technik analityk
– Technik technologii chemicznej
– Technik ochrony środowiska,
a także mogą być zwolnieni w części lub całości z egzaminów do szkół wyższych – na mocy uchwał Senatów poszczególnych uczelni

Skip to content