Kapelusz symbolizujący Irlandię. Obok napis Happy St. Patrick's Day

Wyniki konkursu o Irlandii dla szkół podstawowych

Serdecznie dziękujemy uczestnikom konkursu „Kocham Cię jak Irlandię” za przygotowanie ciekawych i oryginalnych prac plastycznych.

Poniżej zamieszczamy nazwiska nagrodzonych osób. Wszystkich laureatów zapraszamy na wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce, w dniu 22.04.2023 o godz. 8:40, na zwiedzanie z przewodnikiem w j. angielskim.

Równocześnie przypominamy o konieczności przysłania do 17.04.2023 skanu podpisanej przez rodzica/opiekuna zgody na udział w wycieczce (dotyczy tylko osób, które jeszcze tego nie zrobiły).

W załączniku zamieszczamy słowniczek przydatnych słów angielskich, dotyczących zwiedzania kopalni. Prosimy o zapoznanie się z nimi i korzystanie w czasie zwiedzania.

Uczniowie nagrodzeni:

1. Filip Matusik SP nr 107 Kraków

2. Amelia Furdzik SP nr 107

3. Emilia Kemona SP im Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach

4. Mateusz Dukalski SP nr 107

5. Mateusz Patej SP nr 107

Gratulujemy!

Załącznik – Wieliczka – słówka – wersja docx

Załącznik- Wieliczka – słówka – wersja PDF

Koniczynka symbolizująca Irlandię.
Skip to content