Akcja krwiodawstwa

14.03  uczniowie brali udział w akcji oddawania krwi, w ramach Turnieju PCK – Młoda Krew Ratuje Życie, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie . Ze głoszonych 33 uczniów, 28 zostało zakwalifikowanych, a   17 uczniów oddało krew pełną, co łącznie daje ilość 7250 ml.

Opiekę podczas akcji pełniły p. Martyna Sarapata i p. Elżbieta Bogdan.

WSZYSTKIM UCZNIOM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ!!!!

Skip to content