Delegacja uczniów ZSCH wraz ze sztandarem szkoły.

1 MARCA – DZIEŃ ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH

To polskie święto państwowe, czczące pamięć żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, tzw. Drugiej Konspiracji, którzy stanowili ruch niepodległościowy walczący o suwerenność Polski i uniezależnienie jej od wpływów ZSRR. Żołnierze Wyklęci nie godzili się na sowiecką okupację naszego kraju po 1945 roku oraz narzucany siłą ustrój komunistyczny. Po drugiej wojnie światowej nie złożyli broni i kontynuowali heroiczną walkę, dając świadectwo miłości i bezgranicznego oddania Ojczyźnie. Mieli być wymazani z kart historii, ale pamięć o nich przetrwała… 1 marca to dzień pamięci o Żołnierzach Wyklętych, by ich niezłomna postawa była dla kolejnych pokoleń Polaków wzorem patriotyzmu oraz takich wartości jak: wolność, honor, solidarność i poświęcenie. W tym roku dołączyliśmy do oficjalnych uroczystości. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w Katedrze Wawelskiej, a po niej odbył się przemarsz do Parku im. dra Henryka Jordana, gdzie miały miejsce uroczystości z asystą wojskową w Galerii Wielkich Polaków. Na koniec przed pomnikami Żołnierzy Niezłomnych zostały złożone hołd i kwiaty. Naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy w składzie: Igor Ochmański, Natalia Wójcik i Edyta Mazur z klasy 4l 🙂 W imieniu wszystkich klas licealnych w uroczystościach brali udział – Paulina Roda i Kacper Suszek, z klasy 1b 🙂 Natomiast klasy technikum chemicznego reprezentowali – Nikodem Półtorniak i Szymon Szram, z klasy 1a 🙂 Opiekę nad młodzieżą sprawowały w czasie wyjścia – pani Aneta Polit i pani Agata Walas 🙂 CHWAŁA BOHATEROM – CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!!!

Skip to content