Ogłoszenie

W dniu 25 stycznia 2023 roku, została podjęta uchwała o likwidacji Fundacji dla Zespołu Szkół Chemicznych z siedziba w Krakowie ul. Krupnicza 44, 31-123 Kraków

KRS:  0000043002
NIP: 6762313137

Likwidatorami zostali: Elżbieta Ramatowska, Adriana Klepka, Aneta Polit, Marzena Jantos- Gacek, Edyta Gorajczyk.

Likwidację zgłoszono do Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieście, IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Fundacji w ciągu jednego miesiąca od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, a więc do dnia 24 lutego 2023 roku.

Adres dla korespondencji: jak powyżej (do nazwy fundacji proszę dodać dopisek „w likwidacji”)

Skip to content