Obraz wyświetlany z rzutnika podczas uroczystości wręczania stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium

W piątek, 2 grudnia 2022 roku odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom z Krakowa i okolicznych powiatów. Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W naszej szkole Stypendium otrzymały uczennice: Anna Iwaniec z klasy 4f, Julia Łacic z klasy 4a oraz Liliana Moksa z klasy 4m. Pamiątkowe dyplomy wręczyła Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty. Stypendium Prezesa rady Ministrów  to wyróżnienie nie tylko dla uczniów, ale także dla szkoły, nauczycieli i rodziców.

Naszym  Stypendystkom  serdecznie gratulujemy!

Skip to content