Erasmus+ 2022/23

Decyzją Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności wniosek Zespołu Szkół Chemicznych pt. Laboratorium innowacyjnych praktyk technika analityka został zatwierdzony do realizacji, w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 w roku 2022.

Projekt zakłada realizację dwutygodniowych praktyk zawodowych dla 15 uczniów klas 3a i 3k oraz 15 uczniów klas 4l i 4m Technikum Chemicznego, w Sevilli (Hiszpania).

Terminy mobilności:

klasy 3 – 19.03 – 1.04.2023
klasy 4 – 21.05 – 3.06.2023.

Każdą z grup będzie opiekować się dwoje nauczycieli ZSCH.

Praktyki zawodowe realizowane są w laboratorium CETECAL, a firmą pośredniczącą (zajmującą się uczniami na miejscu) jest EuroMind.

Wszystkie koszty związane z mobilnościami uczniów i opiekunów są pokrywane z funduszy UE, programu Erasmus+.

W dniach 14.11 – 25.11.2022 będzie trwała rekrutacja uczniów i opiekunów do projektu.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona w dniu 28.11.2022.

Formularz rekrutacyjny można pobrać ze strony internetowej szkoły, zakładka Programy unijne/Erasmus+/Edycja 2022/23. Zostanie on również rozesłany do uczniów wyżej wymienionych klas, w wiadomościach dziennika Librus.

Serdecznie zapraszamy!!!

Skip to content